KONTAKTUJTE
NÁS

UPLATNĚNÍ VÝHOD VÝMĚNY SKEL

nejefektivnější, nejrychlejší a ekonomicky návratná forma zateplení, bez zbytečné administrativy, lze provádět celoročně za každého počasí,  mnoho funkčních požitků, žádné bourání a minimální nepořádek, okamžitý účinek. Mimo vlastní peněženku šetříte životní prostředí,  podílíte se na  snížení emisí CO2 a úspoře surovin a energií na výrobu nových oken a tepla na vytápění.

ZASKLENÍ NOVÝCH OKEN
MYSLETE NA
BUDOUCNOST

Buďte chytří a vybavte Vaše nová okna tím nejlepším zasklením na trhu. Mnoho spokojených zákazníků již oceňuje nízké náklady na topení i vysoký uživatelský komfort. Sklo INTERM® je zkrátka investice do bydlení s nejrychlejší návratností.

PŘESKLÍVÁNÍ DŘEVĚNÝCH
EURO OKEN

Systém skla se zasklívacími lištami a silikonem umožňuje také efektivní výsledek zateplení, i když pracnější než u PVC oken. Zpravidla lze zvětšit tloušťku zasklení =lepší izolace až na úroveň Ug=0.6W/m2K.

Výměnu skel lze výhodně spojit s AL opláštěním rámů. zvednete hodnotu svých oken a získáte jejich další životnost na desítky let. Instalované žaluzie uvnitř lze zachovat.

5
Více o přesklívání dřevěných EURO oken zde.
Výměna skel u dřevěných EURO oken. Jsou častým typem zateplovaných oken i s ohledem na vyšší pořizovací hodnotu bývá účelné do jejich zlepšení investovat. Stejně jako u PVC oken jsou výsledky opatření z důvodů izolačních (povrchové teploty, rosení, úspora tepla, odstranění studeného sálání) velice dobré. K dispozici je i provedení teplé hrany nového zasklení. Původní tloušťka zasklení 24mm umožní s dvojsklem INTERM dosáhnout součinitele prostupu tepla 0.8W/m2K. Lepší možností je provedení zúžení zasklívacích lišt - viz obrázek (nemá žádné negativní dopady na pevnost nebo bezpečnost, občas se jen musí podložit žaluzie, aby se lamely nedotýkaly povrchu skla) a rozšíření zasklívací drážky pro umístění tlustšího skla zpravidla až 32mm, kde už spolehlivě dosáhnete zlepšení souč. prost. tepla k hodnotě Ug=0.6W/m2K. Pro obě varianty jsou k dispozici všechny druhy skel INTERM a výsledky bývají velice dobré pro požadavky funkce "solarcontrol" (protisluneční), akustik (protihlukové) nebo securit (bezpečnostní).

U dřevěných EURO oken není tak podstatné pro správné uzavírání křídla v rámu a těsnění spáry vypodložení skla, alespoň co se menších oken týká. U větších, těžších (např. tzv. francouzská okna) se však také setkáváme se svěšením rámu, kdy křídla spodem drhnou a nelze je jednoduše uzavřít. V takovém případě správné podložení skla při jeho výměně může pomoci obnovit původní bezproblémové zavírání bez drhnutí. Časová náročnost výměny jedné prosklené výplně u EURO oken je náročnější než u plastových oken a vezme někde kolem 1 hodiny jedno křídlo s kvalitně provedeným silikonem z obou stran na pečlivě očištěném podkladu po původním tmelení.

Nové sklo při dosažení nízkého souč. prostupu tepla 0.6W/m2K se už může po ránu rosit zvenku, protože množství propouštěného tepla je minimální a venkovní tabule tak může být vlivem studeného nočního sálání vně budovy chladnější než venkovní vzduch až dojde k rosnému bodu a vlhkost se na povrchu vnějšího skla vysráží, stejně jak to známe z našich aut. Pro to doporučujeme použití nezářivé vrstvy ATF i z tohoto důvodu a můžeme potom garantovat, že Vaše skla se ani z venku nezarosí. Vliv na vnitřní povrchové teploty a zmenšení úniku tepla funguje stejně dobře, jako u PVC oken a výrazného efektu úspory tepla dosáhnete v kombinaci nezářivé vrstvy ATF na vnější ploše skla a uzavřené venkovní žaluzie nebo stažené rolety s vytvořenou vzduchovou izolační vrstvou obdobně, jako byste měli v oknech zasklené "čtyřsklo".

V tlustším zasklení lze také lépe řešit požadavek na zvýšení hlukové nepropustnosti skel (správně tzv. vzduchová neprůzvučnost). V zákl. tl. skla 24mm je hodnota Rw skla INTERM lepší než u běžných dvoj a trojskel a dosahuje hodnoty až 36dB. V tl. skla 32mm lze dosáhnout zvukového útlumu Rw až 42dB. Útlum funguje výtečně hlavně pro vyšší a střední tony (hlasy, děti, štěkání psů, sekačky, circuly, kohouti, běžná doprava, atd.), zvukový útlum u nižších tonů (tramvaje/šaliny, vlky, rytmická hudba, těžká nákladní doprava atd.) je nižší a zpravidla je nutné pro spokojenost doplnit i jiná opatření (další těsnění do křídel, venkovní rolety, obložení/obezdění špalet, důsledná eliminace všech i drobných otvorů).

PŘESKLÍVÁNÍ PVC OKEN

Nejjednodušší a nejrychlejší forma výměny skla, nízká hmotnost a malá zasklívací tloušťka skla nevyžaduje žádný zásah do rámů oken, správné uložení skla je základním prvkem seřízení okna. Vaše současná okna mohou sloužit dál a lépe mnoho dalších let a oproti výměně oken ušetříte až polovinu nákladů, které můžete použít jinde.

5
Více o přesklívání plastových oken zde.
Výměna skel u plastových oken. Jsou nerozšířenějším typem přesklívaných oken a výsledky opatření z důvodů izolačních (povrchové teploty, rosení, úspora tepla, odstranění studeného sálání) jsou velice uspokojivé. I u subtilních rámů s účinnou hloubkou průřezu 50mm a třemi komorami vyměněné sklo zásadně zlepší izolaci jak v ploše skla, ale také po celém obvodu díky použití teplé hrany (kombinace rámečků ocel/plast) a tak okno izoluje lépe jako celek. Důležité pro celkovou těsnost je správné podložení a montáž nového skla do křídla okna a jeho správné "natažení", aby křídlo geometricky co nejlépe sedělo na rám, do kterého se uzavírá. Se špatně podloženými skly a svěšenými křídly PCV oken se setkáváme pravidelně a jen správným podložením se získá hodně jak na správné funkci zavírání, tak na těsnosti. I když to stojí něco navíc, podstatným zlepšením pro PVC okna se ukazuje použití nezářivé vrstvy ATF na povrchu venkovního skla zejména tam, kde okno přímo "vidí" na studenou noční oblohu a projevuje se tak u něj studené noční sálání. Vliv na lepší povrchové teploty může °přesáhnout až 3°. Praktické využití vrstvy ATF je i tam, kde jsou instalované a používané venkonví žaluzie nebo rolety, protože nesálavá vrstva ATF po uzavření stínění vytvoří zcela funkční přídavnou izolační komoru, kde "teplé" sklo se v radiační oblasti předávání tepla nevidí se studenou plochou rolety nebo žaluzie. Uzavřením dutiny pro proudění tak zbývá teplu jen poslední složka předávání tepla přes vzduchovou mezeru, která funguje dobře zejména pro tloušťky 30mm a více.

Ne nepodstatný vliv na funkci okna má radiátor, jeho funkce a umístění vzhledem k prosklenému křídlu. Největší problémy k řešení rosení jsou u oken, pod kterými radiátor není nebo tam, kde je umístěné nízkoteplotní podlahové vytápění. Tloušťka původního i nahrazovaného skla je zpravidla 24mm a odpovídající hodnota součinitele prostupu tepla Ug skla INTERM tak může být nejlépe 0.8W/m2k. Použití nesálavé vrstvy může adekvátní množství prošlého tepla odpovídající hodnotě Ug=0.8W/m2k snížit, protože zvýšením povrchových teplot se snižuje teplotní spát ∆T a sklem tak teče méně tepla. Kvalifikovaně lze odhadnout zlepšení adekvátní hodnoty Ug vlivem použití venkovní nesálavé vrstvy o 0,15-0,2W/m2k, tedy jako byste objednávali sklo s Ug=0.6W/m2k.

U mnohých PVC oken je možné účinnou tloušťku skla a jeho dutin zvýšit výměnu venkovního dorazového těsnění pro sklo na křídle, které bývá tlusté až 4-6mm. Jeho výměnou za tenčí těsnění tl. cca 1mm lze sklo adekvátně rozšířit a využít buď pro nárůst tloušťky dutiny (8a10mm, nebo 9a10mm nebo i 2x10mm) což přiblíží hodnotu souč. prost. tepla Ug na 0.7W/m2k nebo ve prospěch použití tlustších tabulí skel s ohledem na jejich velikost/pevnost nebo požadavek na zvýšení vzduchové neprůzvučnosti Rw. Pokud se občas setkáváme s tloušťkou nahrazovaných skel méně než 24mm, potom výměna těsnění může pomoci použít alespoň standardní sklo INTERM 24mm. Pokud by výměna těsnění nebyla možná, tak je možné zúžit distanční rámečky na 6mm (=zhoršení izolace na Ug=1.0/1.1W/m2K) nebo použít skla tl. 3mm (jen pro menší rozměry, kde vyhoví statika skla), ale toto je nutné posuzovat individuálně s přihlédnutím ke všem okolnostem a není jednoduše možné určit nějaké pravidlo.

PŘESKLÍVÁNÍ STŘEŠNÍCH OKEN

Lze s výhodami provádět, i když forma osazení skla a jeho výměna je odlišná. Tloušťka a hmotnost skel bývají zpravidla shodné s původním. Žádanými vlastnostmi jsou mimo odstranění rosení, dosažení vyšších povrchových teplot a také redukce slunečních zisků v létě nebo denní venkovní zneprůhlednění pro pocit většího soukromí. Přesklívat lze okna tuzemských výrobců (Kubeso, Fenestra) a zahraniční (Velux, Fakro).

5
Více o přesklívání u střešních oken zde.

Výměna skel u střešních oken. Jsou specifická v uzavření křídla a rámu. Zpravidla horizontální otočný otevírací systém neumožňuje takové utěsnění mezi křídlem a rámem jako u PVC nebo EURO oken. Také zmenšená účinná hloubka rámu zpravidla dřevěného křídla neumožňuje dosahovat nízkých hodnot součinitele prostupu tepla rámem Uf. Pro to u přesklení z důvodu izolačních (povrchové teploty, rosení, nechtěná výměna vzduchu v uzavírací spáře) nelze očekávat úplné maximum jako např. u PVC oken. Přes to výsledky jsou zpravidla dobré a zákazníci spokojení. Zásadním zlepšením pro střešní okna se ukazuje použití nezářivé vrstvy ATF na povrchu venkovního skla, které je svou orientací zpravidla nejvíce ovlivněnou skleněnou plochou nočním studeným sáláním od jasné a mrazivé noční oblohy. Rozdíl v povrchových teplotách skla bez a s tzv. nezářivou vrstvou ATF dosahuje v kritických časech nad ránem více než 5° a tento fakt dokáže ve výsledku příznivě ovlivnit i horší utěsnění spáry a subtilní rám křídla.

Ovlivnit výsledek můžete nad to správnou formou zvolené topení, kdy topící radiátor je umístěn přímo pod střešním oknem s možností přístupu cirkulujícího tepla ke střešnímu oknu. Tloušťka původního i nahrazovaného skla je zpravidla 24mm a odpovídající hodnota součinitele prostupu tepla Ug skla INTERM tak může být nejlépe 0.8W/m2k. Použití nesálavé vrstvy může adekvátní množství prošlého tepla odpovídající hodnotě Ug=0.8W/m2k snížit, protože zvýšením povrchových teplot se snižuje teplotní spát ∆T a sklem tak teče méně tepla. Kvalifikovaně lze odhadnout zlepšení adekvátní hodnoty Ug vlivem použití venkovní nesálavé vrstvy o 0,15-0,2W/m2k, tedy jako byste objednávali sklo s Ug=0.6W/m2k.

Občas se setkáváme u starších střešních oken i s užšími zaskleními tl. 20 nebo 22mm. Identifikace typu použitého zasklení a jeho velikosti se zpravidla určí podle štítku na hraně otevíraného rámu křídla. (viz foto). Zpravidla lze v takových případech objednat jiný lemovací profil skla, aby bylo možné zasklít tloušťku skla min. 24mm, ale u některých výrobců je tato náhrada nepřiměřeně drahá (týká se Velux) se zjevnou snahou přimět zákazníka, aby si koupil raději střešní okno nové a to namontoval místo původního. V tuzemských výrobců máme naopak technickou podporu (hlavně Kubeso, Fenestra) a je případně možné řešit i více než jen výměnu skla.

Skvělé výsledky jsou dosahovány tam, kde je zadáním částečné nebo zásadní snížení solárních zisků. V prvním případě s použitím skla INTERMselect lze solární zisk snížit k hodnotě 33% celkové dopadající energie a toto sklo je dostupné i v provedení s venkovní nesálavou vrstvou ATF. Tato varianta se používá tem, kde přehřívání v létě je jen "mírné" a úbytek viditelného světla je minimální a zákazníci ho nepozorují. Ve druhém případě se zasklením INTERMtop lze adekvátně snížit celkový solární zisk až k hodnotě 24% a používá se tam, kde přežití v létě přináší doslova horké chvilky. Vrstva TOP vykazuje výraznou stříbrnou venkovní reflexy a tak během dne zpravidla zneprůhledňuje sklo a poskytuje soukromí, i když výhled skrze okno ven je běžně možný. Sklo s vrstvou TOP není prozatím k dispozici s venkovní nesálavou vrstvou ATF a vysoká venkovní reflexe mírně sníží množství viditelného světla uvnitř místnosti, tedy výběr INTERMtop je kompromis. V tomto ohledu se pro rok 2023 chystá nová vrstva.

Požadavkům zvýšení hlukového útlumu lze vyhovět jen částečně, protože uzavírací spára sama není dostatečně těsná. Lepší výsledky jsou u plochou větších střešních oken, kde převládá vliv skla nad vlivem uzavírací spáry.

Obdobně u požadavků na zvýšení bezpečnosti se naráží na řadu omezení ve vrstvách na skel a řešení se hledají individuálně poměrně obtížně. Také potřebné typy skel s vrstvami nejsou k dispozici v ESG kalené pevnostně odolnější variantě. Pro použití VSG lepených skel je nutné zúžit účinnou tloušťku distančních rámečků nebo použít rozšiřovací zasklívací profil, který není vždy k dispozici a je drahý. Problém bývá u plochou větších oken i výrazný nárůst hmotnosti pro manipulaci s křídlem při otevření.

Přesklení jednoho střešního okna svezme zhruba 1/2 hodiny a je možné ji dělat po celý rok i za horšího počasí. Výměna skla se provádí s vysazeným křídlem mimo vlastní střešní okno. Pro tyto účely jsou montéři vybaveni "deštníkem" k zakrytí otvoru bez křídla pokud prší.

PŘESKLÍVÁNÍ HLINÍKOVÝCH OKEN A DVEŘÍ

je možné díky systému odnímatelných zasklívacích lišt fixovaných pryžovým těsněním. Zpravidla se použije sklo INETRM 24mm Ug=0.8,v případě možné výměny těsnění i 28mm a Ug=0.7; se všemi variantami vlastností (solarcontrol, ATF, hluk, bezpečnost). Hliníkové rámy jsou sami velmi trvanlivé a výměna skla se tak skutečně vyplatí. Horší tepelné vlastnosti rámů lze kompenzovat použitím teplého okraje skla INTERM.

5
Více o přesklívání hliníkových oken a dveří zde.

Výměna skel u hliníkových oken a dveří. Jedná se o nejvíce trvanlivé prosklené otvorové výplně a tak při jejich přesklívání se často potkáváme se stářím i 20 roků a více. Tím častěji bývá osazené zasklení nevyhovující a tak není nouze měnit i základní dvojskla bez pokovených tabulí skel se součinitelem prostupu tepla 2.8W/m2K a horší a výsledné zlepšení tepelně izolačních vlastností je tak markantní. Nevýhodou hliníkových rámů (a to i s přerušeným tepelným mostem v linii zalisovanou plastovou vložkou) je větší vodivost rámů pro teplo i chlad. Výsledné izolační vlastnosti jsou tak kompromisem vynikajícího skla a horšího rámu. Pro to se doporučuje použít u nových skel INTERM teplou hranu částečně zastavující nechtěný tepelný tok v okraji ve více vodivém rámu. Základní tloušťkou skla je i v tomto případě 24mm, častěji ale než u PVC a EURO oken se můžeme setkat se silnějšími nebo slabšími a při zaměření je třeba na to dávat zvýšený pozor. Naší zkušeností je částečné zvýšení tloušťky izolačního skla pomocí výměny těsnění v rádu několika mm hlavně tam, kde je nutné např. volit venkovní tabuli skla tlustší, než obsahovalo původní zasklení. Možným řešením bývá i výměna a použití tenčích zasklívacích lišt z hliníkových profilů (pokud jsou dostupné) a zvýšení účinné tloušťky nového izolačního skla INTERM na 30mm a více. Stejně jako u EURO oken je tak možné dosáhnout snížení hodnoty Ug na 0.6W/m2K. Toto řešení se neobejde bez lakování nových lišt v lakovně a tak něco navíc je třeba zaplatit. Ale s ohledem na vyšší hodnotu a trvanlivost AL oken se to vyplatí. Pracnost výměny skel je někde mezi PVC okny a EURO okny a průměrná výměna jedné zasklené výplně trvá cca 30min.

Pro obě varianty jsou k dispozici všechny druhy skel INTERM a výsledky bývají velice dobré pro požadavky funkce "solarcontrol" (protisluneční), akustik (protihlukové, i když hliníkový rám trochu lépe vede hluk) nebo securit (bezpečnostní).

Stejně jako u EURO oken není tak podstatné pro správné uzavírání křídla v rámu a těsnění spáry vypodložení skla, alespoň co se menších oken týká. U větších, těžších (např. tzv. francouzská okna, odsuvné stěny, vstupní dveře s bezpečnostním VSG sklem) se však také setkáváme se svěšením rámu, kdy křídla spodem drhnou a nelze je jednoduše uzavřít. V takovém případě správné podložení skla při jeho výměně může pomoci obnovit původní bezproblémové zavírání bez drhnutí.

Dosažení součinitele prostupu tepla Ug=0.6W/m2K i u tohoto typu oken a dveří přináší riziko venkovního rosení v prosklené ploše a to tím více, o kolik více je k dispozici vlhkosti kolem. Je zřejmé, že uprostřed města plného zástavby a s absencí zeleně bude efekt venkovního zarosení menší než u domu uprostřed zeleně s jezírky, potoky, rybníkem nebo třeba jen zavlažováním trávníku. Pro to hlavně u oken z kuchyně a jídelny, kde trávíme čas ráno, je dobré použít přídavnou venkovní pro teplo nezářivou vrstvu ATF, aby skla zůstaly stále průhledné a bez zarosení pro potěšení z pohledu ven. Tam, kde jsou hliníková okna nezřídka bývají i osazené venkovní žaluzie nebo rolety a použití přídavné pokovené vrstvy ATF je odůvodněné pro ideální funkci vytvoření přídavné izolační komory při stažení venkovního stínění.

Hlavně ve městech (kde jsou AL okna nejčastější) je stále frekventovanějším tématem hluk. V tlustším zasklení lze lépe řešit takový požadavek. Běžné dvoj (pozor ale i běžné trojsklo) dosahuje hlukového útlumu pouze 32dB. V zákl. tl. skla 24mm zlepší sklo INTERM Rw o 3-4dB. V síle skla 32mm lze však dosáhnout zvukového útlumu Rw až 42dB. I zde platí, že není hluk jako hluk a pro eliminaci nízkých tónů platí jiná pravidla než u hluku v hlubokých tóninách. Pravidla lze použít stejná jako u rozšířeného zasklení u EURO oken.

PŘESKLÍVÁNÍ ZIMNÍCH ZAHRAD , SKLENĚNÝCH STĚN A ATYPICKÝCH VÝPLNÍ

PŘESKLÍVÁNÍ FASÁD ZE SKLA, NEBYTOVÝCH A VÝROBNÍCH OBJEKTŮ

5
Více o přesklívání ploch a fasád zde.

Výměna celých prosklených ploch a fasád ze skla.

Nejvíce takových fasád je z hliníků s použitím "sloupkopaždíkové" konstrukce. Narazili jsme už ale i na skleněnou fasádu zasklenou do dřevěných nebo ocelových profilů. Výměna skel vyžaduje zcela jiný přístup, zasklívá se z venku, nutné je lešení nebo kvalitní plošina, dobrý přístup a prostor pod fasádou umožňující manipulovat i s plochou a váhou většími skly. Zpravidla bývá nutnost zhotovit dílenskou dokumentaci a pořídit a vyměnit minimálně těsnění, šrouby a jiné komponenty. Za to je možné získat větší hloubku pro zasklení tlustších skel až 40mm a více, což ovšem vyvolá potřebu řešení napojení okrajů fasády na ostatní konstrukce.

U fasád zásadně rozlišujeme světové strany pro návrh vlastností z hlediska prostupu světla a sluneční energie. Coloprosklené plochy vyžadují na osluněných stranách výhradně skla s funkcí "solarcontrol" a to nejvíce na západních fasádách, kde slunce dopadá kolmo a největší část jeho energie sklem prochází. Solární faktor nezřídka klesá pod 20% a adekvátně Lt méně je menší než 50%. Letní provoz a zastínění je častěji řešené nějakým integrovaným stínícím systémem a vhodná volba parametrů skel je výsledkem zohlednění více vlivů. Důležitou součástí je i bezpečnost. V rámech zasklených skel jsou často použité tabule z lepeného bezpečnostního skla VSG (případně s označením conex), U skel neosazených v zasklívacích profilech (tzv. strukturální zasklení) je nutné mimo uvedené použití i tepelně tvrzené (tzv. kaleného skla neboli ESG) venkovní tabule skla a v lepení, spojování a kotvení skel použít jen materiály s UV odolností.

Díky možnosti zvětšit tloušťku zasklení lze zpravidla při použití skel INTERM s meziskelní tepelnou folií dosáhnout podstatného zlepšení součinitele prostupu tepla prosklené plochy Ug až na úroveň 0.5W/m2K. Obdobně velice kvalitně lze realizovat i požadavky na redukci nevyužitelných solárních zisků od slunce, redukci prostupu světla (kde se pracuje hlavně s PC) a bezpečnost jak aktivní, tak pasivní (ESG/VSG).

Z hlediska ceny je výměna zasklení ve fasádách velice individuální a může se pohybovat v rozsahu 3.000-10.000Kč/m2 fasády. Efektivitou úspor ve vztahu k vložené dodatečné investici se však jedná o nejrychleji návratné opatření k zateplení pláště budovy, protože přes jeho prosklenu plochu uniká většina tepla z vytápění a naopak v létě vniká většina slunečního tepla způsobující přehřívání a vytěžování vzduchotechniky a klimatizace (ostatní konstrukce vykazují zpravidla řádově lepší izolační schopnosti). Častým tématem bývá také potlačení pronikajícího hluku. V tomto řešení již základní varianta skla INTERM poskytuje díky implementované napnuté folii uvnitř výrazně zlepšení o jednotky dB v porovnání s dvoj nebo hlavně trojsklem. Možnou synergii pro výrazné snížení tzv. vzduchové neprůzvučnosti a doplnění prvků bezpečnosti poskytuje použití lepených bezpečnostních VSG skel. Např. pro variantu síly skel 6mm v exterieru a VSG442 v interieru s folií a dvojící rámečků 16mm lze dosáhnout skvělé hodnoty Rw až 42dB.

PŘESKLÍVÁNÍ PROSKELNÝCH STŘECH A SVĚTLÍKŮ

Hlavní důraz bývá kladen na zamezení přehřívání interiérů, úniků tepla spojený s odstraněním kondenzace. Častým požadavkem je i dosažení vyšší odolnosti (kroupy) s použitím ESG/kalených skel a vyšší bezpečnosti uvnitř pomocí VSG/lepených skel. Zasklívací systémy často umožní použít tlustší skla a dosahovat tak vynikající izolace na úrovni Ug=0.6W/m2K.

5
Více o přesklívání světlíků a střech zde.

Výměna zasklení ve světlících a střechách ze skla

Vodorovné, resp. šikmé zasklení přináší řadu specifik pro řešení ve skle. Je třeba zohlednit vyšší pevnostní a tepelnou odolnost, těsnost proti dešti, bezpečnost provozu pod sklem, přirozené zhoršení izolačních vlastností skla oproti svislé poloze zasklení, stejně jako podstatně vyšší intenzitu světelných a solárních zisků. Naopak zpravidla se neřeší hluk, když ovšem není Váš objekt umístěn v blízkosti letiště.

Rámové konstrukce bývají hliníkové, ocelové, ale i plastové nebo dřevěné jak masivní nebo lepené. Ve většině případů lze výměnu skel úspěšně provést s vyřešením důvodů, proč se k výměně zasklení (nebo i polykarbonátových desek) přistupuje. Výjimku tvoří střechy z PVC systémových profilů s těsnícími pryžovými profily, které při demontáži často netěsní a do střechy tak zatéká. Řešením bývá pečlivé vyčištění všech komponentů od usazených nečistot a výměna všech těsnění, pokud jsou ovšem dostupná. Pořizování nových komponent cenu opatření zvyšuje. Další nevýhodou je zpravidla nemožnost rozšířit tloušťku zasklení, což často vylučuje možnost použít dvojkomorové izolační sklo INTERM a ještě více omezuje použití tlustých a těžkých trojskel.

Zajímavé řešení lze nabídnout u nejrozšířenějšího dříve používaného systému světlíků pomocí "T" ocelových profilů s osazeným jednoduchým sklem. Pokud nejsou profily příliš zkorodované, lze je očistit a natřít antikorozním nátěrem a doplit systém hliníkových profilů, do kterých lze zasklít zpravidla izolační dvojsklo a podobným profilem zvenku olištovat. Takové řešení je možné použít např. tam, kde je požadavek na zachování vzhledu z interiéru nebo celé konstrukce, pokud je např. památkově chráněná.

Důležitým faktorem ovlivňující žádané izolační schopnosti může být i způsob vytápění. Pokud se používají běžné konvenční způsoby vytápění je důležité, aby sklo dobře izolovalo a nesálalo v zimě do interiéru chlad, který zintenzivní a znepříjemní opět poloha "nad hlavou". Pokud jsou však použity např. podstropní zářivé panely nebo trubice, potom izolační schopnosti v zimě nejsou tak podstatné, protože přirozeně se teplý vzduch hromadí pod stropem, je zde teplo a studené sálání od skel ve střeše je eliminované teplým zářením z podstropního topení. Asi není třeba opakovat, že takové topení je podstatně efektivnější.

S ohledem na kolmý dopad slunečných paprsků je velice důležité správně zvolit solární propustnost zasklení i případnou redukci prostupu světla (tzv. "light transmise"). Základním vodítkem jsou potřeby a charakter provozu uvnitř. Jinak se budou vlastnosti zasklení do světlíků navrhovat pro ateliér, jinak pro sklad, jinak pro výrobu nebo sportoviště. Platí také zásada, že shora dopadající nezastíněné světlo daleko intenzivněji osvětlí prostory na rozdíl od běžných vertikálně umístěných oken. Při návrhu se samozřejmě zohledňuje i orientace světlíku a jeho tvar. Zasklení INTERM je tak pro přesklívání světlíků a prosklených střech hodně variabilní od vysoce propustných pro světlo a solární energii (INTERM sporo nebo extra), přes zasklení potlačující hlavně prostup slunečního tepla (tzv. solární energie - INTERM select), až po zasklení s minimální propustností pro obě složky (z řady INTERM TOP).

PŘESKLENÍ SUPER SKLEM S Ug=0.3

Tří komorové trojsklo (ekvivalent čtyřskla) představuje vrchol v pomyslné řadě nejen zasklení INTERM. Svou izolační schopností se blíží zděné stěně, ale oproti ní poskytuje dostatek prostupu viditelného světla i nerušený výhled ven. Je určeno pro severní stěny nebo tam, kde na otvor nesvítí slunce. Aplikace je velice individuální a náročná na přípravu i použitý rám okna.

5
Více o přesklívání super sklem zde.

Výměna skel u hliníkových oken a dveří. Jedná se o nejvíce trvanlivé prosklené otvorové výplně a tak při jejich přesklívání se často potkáváme se stářím i 20 roků a více. Tím častěji bývá osazené zasklení nevyhovující a tak není nouze měnit i základní dvojskla bez pokovených tabulí skel se součinitelem prostupu tepla 2.8W/m2K a horší a výsledné zlepšení tepelně izolačních vlastností je tak markantní. Nevýhodou hliníkových rámů (a to i s přerušeným tepelným mostem v linii zalisovanou plastovou vložkou) je větší vodivost rámů pro teplo i chlad. Výsledné izolační vlastnosti jsou tak kompromisem vynikajícího skla a horšího rámu. Pro to se doporučuje použít u nových skel INTERM teplou hranu částečně zastavující nechtěný tepelný tok v okraji ve více vodivém rámu. Základní tloušťkou skla je i v tomto případě 24mm, častěji ale než u PVC a EURO oken se můžeme setkat se silnějšími nebo slabšími a při zaměření je třeba na to dávat zvýšený pozor. Naší zkušeností je částečné zvýšení tloušťky izolačního skla pomocí výměny těsnění v rádu několika mm hlavně tam, kde je nutné např. volit venkovní tabuli skla tlustší, než obsahovalo původní zasklení. Možným řešením bývá i výměna a použití tenčích zasklívacích lišt z hliníkových profilů (pokud jsou dostupné) a zvýšení účinné tloušťky nového izolačního skla INTERM na 30mm a více. Stejně jako u EURO oken je tak možné dosáhnout snížení hodnoty Ug na 0.6W/m2K. Toto řešení se neobejde bez lakování nových lišt v lakovně a tak něco navíc je třeba zaplatit. Ale s ohledem na vyšší hodnotu a trvanlivost AL oken se to vyplatí. Pracnost výměny skel je někde mezi PVC okny a EURO okny a průměrná výměna jedné zasklené výplně trvá cca 30min.

Pro obě varianty jsou k dispozici všechny druhy skel INTERM a výsledky bývají velice dobré pro požadavky funkce "solarcontrol" (protisluneční), akustik (protihlukové, i když hliníkový rám trochu lépe vede hluk) nebo securit (bezpečnostní).

Stejně jako u EURO oken není tak podstatné pro správné uzavírání křídla v rámu a těsnění spáry vypodložení skla, alespoň co se menších oken týká. U větších, těžších (např. tzv. francouzská okna, odsuvné stěny, vstupní dveře s bezpečnostním VSG sklem) se však také setkáváme se svěšením rámu, kdy křídla spodem drhnou a nelze je jednoduše uzavřít. V takovém případě správné podložení skla při jeho výměně může pomoci obnovit původní bezproblémové zavírání bez drhnutí.

Dosažení součinitele prostupu tepla Ug=0.6W/m2K i u tohoto typu oken a dveří přináší riziko venkovního rosení v prosklené ploše a to tím více, o kolik více je k dispozici vlhkosti kolem. Je zřejmé, že uprostřed města plného zástavby a s absencí zeleně bude efekt venkovního zarosení menší než u domu uprostřed zeleně s jezírky, potoky, rybníkem nebo třeba jen zavlažováním trávníku. Pro to hlavně u oken z kuchyně a jídelny, kde trávíme čas ráno, je dobré použít přídavnou venkovní pro teplo nezářivou vrstvu ATF, aby skla zůstaly stále průhledné a bez zarosení pro potěšení z pohledu ven. Tam, kde jsou hliníková okna nezřídka bývají i osazené venkovní žaluzie nebo rolety a použití přídavné pokovené vrstvy ATF je odůvodněné pro ideální funkci vytvoření přídavné izolační komory při stažení venkovního stínění.

Hlavně ve městech (kde jsou AL okna nejčastější) je stále frekventovanějším tématem hluk. V tlustším zasklení lze lépe řešit takový požadavek. Běžné dvoj (pozor ale i běžné trojsklo) dosahuje hlukového útlumu pouze 32dB. V zákl. tl. skla 24mm zlepší sklo INTERM Rw o 3-4dB. V síle skla 32mm lze však dosáhnout zvukového útlumu Rw až 42dB. I zde platí, že není hluk jako hluk a pro eliminaci nízkých tónů platí jiná pravidla než u hluku v hlubokých tóninách. Pravidla lze použít stejná jako u rozšířeného zasklení u EURO oken.